O firmie


 Działamy nieprzerwanie na rynku budowlanym od roku 2011 r. prowadząc działania w zakresie prac ziemnych oraz robót energetycznych. Dysponujemy odpowiednim sprzętem oraz doświadczoną ekipą co daje gwarancję profesjonalnego wykonania powierzonego zadania. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszymi usługami do kontaktu praz zapoznania się z pełną paletą naszej oferty.

ROBOTY ZIEMNE I ENERGETYCZNE

OFERTA

Zajmujemy się szeroko pojętymi robotami w branży energetycznej:
- przyłącza energetyczne nN wraz z projektami (wykonano ok. 200 przyłączy dla PGE
Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów); 
- budowę i przebudowy linii nN i SN, usuwanie kolizji; 
- budowę oświetlenia drogowego;
- instalacje elektryczne; 
- nadzór inwestorski w pełnym zakresie robót energetycznych;

oraz robotami ziemnymi jak:
- kanalizacja sanitarna i deszczowa; 
- przyłącz i sieci wodociągowe;
- drenaże, odwodnienia; 
- usługi koparko-ładowarką, minikoparką, koparką łańcuchową;

Roboty ziemne

 • drenaż opaskowy, drenaż ogrodowy, odwodnienie budynku;
 • izolacja fundamentów, docieplenie fundamentów;
 • odprowadzenie wody deszczowej, studnie rozsączające;
 • kanalizacja sanitarna, deszczowa;
 • przyłącza wodociągowe, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • automatyczny system nawadniający;
 • wykopy pod fundamenty,
 • przewóz, wywóz materiałów budowlanych wraz z załadunkiem (gruz, kamień, piasek , drzewo).

Prace elektryczne

 • przyłącza energetyczne, przyłącza policznikowe, rozbudowa sieci prowizorka budowlana, domofony;
 • przyłącza teletechniczne, światłowody;
 • instalacje elektryczne, oświetlenia ogrodowe, wymiana WLZ, przenoszenie układów pomiarowych;
 • pomiary elektryczne instalacji elektrycznych i odgromowych ,wystawianie protokołów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej do odbioru budynku, protokół dla PGE, wpis do dziennika budowy;
 • posiadam uprawnienia SEP E i D oraz uprawnienia budowlane kierownika budowy bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

Kilka zdjęć

NASZEJ PRACY

Każde zlecenie jest dla nas wyjątkowy i dokładamy wszelkich starań, aby było zrealizowane perfekcyjnie. Najważniejszym jest dla nas  zadowolenie Klienta!